Material som kan vara intressant för dig


Barnkonventionen på lättläst svenska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Växter och fotosyntes Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Kemi, Svenska

8 sidor - att använda tidningar och nyhetstexter i undervisningen, lättläst Årskurs: 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Bild, Samhällskunskap, SFI, Svenska, Ämnesövergripande

Barnens Livräddningsskola - Digital kurs

  • Koppling till läroplan: LGR11

Livräddande kunskaper i bad-, båt-, is- och vädervett
Okunskap är farligt, inte vatten


Barnens Livräddningsskola ger barn rätt attityd och grundläggande kunskaper i hur de tryggt kan uppträda vid vatten och isar.

Vi vill att barnen ska få kunskap i att hjälpa en medmänniska i nöd - att rädda liv. Barnens Livräddningsskola ge er lärare ett pedagogiskt material om bad-, båt-, is- och vädervett som kan bidra till att aktivera eleverna. Den digitala kursen är framtaget för att passa eleverna i klass 1-3 men kan också användas i fritidsverksamheten eller förberedelseklasser. Barnens Livräddningsskola följer målen i grundskolans läroplan som säger att: För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.