Material som kan vara intressant för dig


Tema. Gråzoner och tjatsex för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SO, Svenska

Utmana fattigdomen - en analys Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap

Bekämpa klimatförändringarna – Mål 13 Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska, Teknik

Barns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen

  • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Ett temapaket från UNICEF Sverige om barns rättigheter. 

Med hjälp av inspirerande övningar och diskussioner får eleverna lära sig mer om barnkonventionen.

Övningarna går ut på att öka elevernas kunskap om barns rättigheter och få dem att själva engagera sig i dessa frågor. Med hjälp av övningarna kan du skapa en röd tråd i arbetet med barns rättigheter. Det går också bra att göra de olika övningarna vid olika tillfällen.

  • Ämne Samhällskunskap, Svenska
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Unicef
  • PDF-fil