Material som kan vara intressant för dig


Barnens livräddningsskola - arbetshäfte i klassuppsättning Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, Särskola Ämne: Ämnesövergripande


Lektion om skadestånd Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, SO

Barns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen

  • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Ett temapaket från UNICEF Sverige om barns rättigheter. 

Med hjälp av inspirerande övningar och diskussioner får eleverna lära sig mer om barnkonventionen.

Övningarna går ut på att öka elevernas kunskap om barns rättigheter och få dem att själva engagera sig i dessa frågor. Med hjälp av övningarna kan du skapa en röd tråd i arbetet med barns rättigheter. Det går också bra att göra de olika övningarna vid olika tillfällen.

  • Ämne Samhällskunskap, Svenska
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Unicef
  • PDF-fil