Material som kan vara intressant för dig


Vad gör en Entreprenör? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, SO, Svenska

Energifallet - Tankar om energi Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Teknik, Ämnesövergripande

Mobbning Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Bekämpa klimatförändringarna – Mål 13

 • Koppling till läroplan: LGR11

Med mål 13 vill världens ledare vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva
synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag.

Börja med att ladda även ner den tillhörande PDF:en som hjälper dig att lägga upp ditt arbete. Till detta tema kan du även välja bland följande material från Naturskyddsföreningen:

Faktablad - Växthuseffekten

Övning - Vad är energi (Energifallet åk 4-6)

Övning - Energi 2030 (Energifallet åk 7-9)

Följ och använd gärna vår blogg, där kan ni följa Glenn och Sören, hitta filmer att använda och även ta del av expeditionsklassernas frågor.

Centralt innehåll årskurs 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för hållbar utveckling (Biologi).
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp (Geografi)

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Ekosystemens energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster (Biologi).
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Hur tekniska lösningar kan bidra till en hållbar utveckling. Konsekvenser av teknikval, utifrån ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränsle (Teknik).
 • Ämne Biologi, Geografi, Teknik
 • Årskurs 4-6, 7-9
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Row around Svalbard
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner den tillhörande PDF:en. Läs om målet, om expeditionen och expeditionens miljöval.
 • Välj ut och använd de övningar, filmer och faktablad som du vill använda.
 • Följ gärna och använd vår blogg när du arbetar med temat.