Material som kan vara intressant för dig
Piffa upp skolans toaletter! Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Kemi, Matematik, Svenska, Teknik

Innan du laddar ner Piffa upp skolans toaletter! så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Berätta om ett yrke

Innan du laddar ner Berätta om ett yrke så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna diskutera vilken betydelse vi lägger i begreppet arbete. Eleverna får också berätta om ett yrke och hur man kan utbilda sig till det yrket. Slutligen får eleverna utgå från en produkt och ta reda på var och hur den tillverkas samt vilka olika yrken eller utbildningar som krävs för att ta fram produkten.

En väl fungerade elev- och studiehandledning har många fördelar, bland annat bidrar det till att fler gymnasieelever slutför sin utbildning utan avbrott. Att stärka elevernas valkompetens inför gymnasiet är en viktig del av skolans gemensamma arbete med studie- och yrkesvägledning. Med materialet från Jobba Grönt får du tillgång till färdiga lektioner som stimulerar integrerad studie- och yrkesvägledning. I lektionerna får eleverna utöka sin valbas och samtidigt ägna kvalitativ tid åt att fundera kring framtid, studier och arbete.

Koppling till kursplaner

SAMHÄLLSKUNSKAP

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

SVENSKA

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpme del, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

BILD

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Presentationer av eget bildskapande

GEOGRAFI

 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Ämne Bild, Geografi, Samhällskunskap, Svenska
 • Årskurs 7-9
 • Tema Framtidens yrken
 • Avsändare Jobba grönt
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Välj och ladda ner den lektion du vill att ni ska arbeta med.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Genomför lektionen med eleverna.