Material som kan vara intressant för dig


SGU/Geologisk - gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Geografi, Naturkunskap, Samhällskunskap

Konelias liv på bondgården Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande

Problemlösarna Årskurs: 7-9 Ämne: NO, Teknik

Bilder av en levande landsbygd

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna lära sig om ekosystemtjänster och vad jordbruket bidrar med utöver själva maten. Uppgiften blir att skapa en bild som förmedlar information om ekosystemtjänster.

Med MatRätt får du färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från jordbrukarens marker till butiken. Med bättre kunskaper om hur mat produceras och var den kommer ifrån blir det också lättare att göra bra matval. Med stöd av filmer, faktablad och digitala elevsidor får eleverna göra intressanta uppdrag och lära sig mer om bondens roll idag, hur vi håller djur friska och om hur vi förvaltar naturens resurser väl.

Länk till digital elevsida

Länk till faktablad

Centralt innehåll

Bild

7-9

 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Ämne Bild
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare MatRätt
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Varje lektion kommer med tillhörande film och faktablad.
 • Ladda ner lektionen du vill att eleverna ska arbeta med.
 • Ladda även ner tillhörande faktablad.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Låta gärna eleverna arbeta med lektionen digitalt på elevsidan.