Bekämpa klimatförändringarna – Mål 13

Publicerat 30 aug 2017

Bekämpa klimatförändringarna – Mål 13 med hjälp av övningar och en helt ny film från Svalbard av Glenn och Sören

Med mål 13 vill världens ledare vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag.

Använd våra filmer, övningar och texter för att arbeta med detta tema.

Under nästa vecka kommer du och dina elever kunna ta del av expeditionsklassernas spännande frågor till Glenn och Sören. Bland annat vet vi att några är nyfikna på om de saknat sin familj och hur Svalbards vilda natur ser ut.

Ta dig till temat här