Material som kan vara intressant för dig


Hur växer limpan? Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Matematik, NO

Från ko till bord Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Svenska

Lektion 07: Fred som grunden för utveckling Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap, Svenska

Bonden i Skolan

LRFs digitala läromedel Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder. 

Bonden i skolan är den svenske bondens röst rakt in i klassrummet, och ligger i framkant både vad det gäller pedagogik och teknik. Utöver en gedigen faktadel finns en stor databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen.

  • Ämne Bild, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Matematik, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6
  • Avsändare LRF - Bonden i Skolan
  • Externt material