Material som kan vara intressant för dig


Världskoll – har du koll på läget i världen? Årskurs: Gymnasiet Ämne: Engelska, Franska, Information och kommunikation, Internationell ekonomi, Internationella relationer, Moderna språk, Naturkunskap, Samhällskunskap, Spanska, Svenska

Ekofika - Prata eko i skolan Årskurs: Gymnasiet Ämne: NO, SO, Ämnesövergripande


Den goda jorden

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna fundera på vad som krävs för att något ska växa och hur vi kan ta tillvara på bra jordbruksmark. Uppgiften blir att skriva en insändare om att bevara värdefull åkermark.

Med MatRätt får du färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från jordbrukarens marker till butiken. Med bättre kunskaper om hur mat produceras och var den kommer ifrån blir det också lättare att göra bra matval. Med stöd av filmer, faktablad och digitala elevsidor får eleverna göra intressanta uppdrag och lära sig mer om bondens roll idag, hur vi håller djur friska och om hur vi förvaltar naturens resurser väl.

Länk till digital elevsida

Länk till faktablad

Centralt innehåll

Biologi

7-9

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.
 • Ämne Biologi
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare MatRätt
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Varje lektion kommer med tillhörande film och faktablad.
 • Ladda ner lektionen du vill att eleverna ska arbeta med.
 • Ladda även ner tillhörande faktablad.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Låta gärna eleverna arbeta med lektionen digitalt på elevsidan.