Material som kan vara intressant för dig


Är glada grisar godare? Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska

Hur ska en man eller kvinna vara? Årskurs: Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Säkerhet på arbetsplatsen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Den svenska modellen.

  • Koppling till läroplan: LGY11

Syftet med denna lektion är att få dina elever att förstå hur den svenska modellen på arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar i praktiken.

Kunskapen om arbetsmarknadens två parter och hur de påverkar den enskildes arbetsplats är central för att förstå helheten kring hur det fungerar på jobbet. Den här lektionen är tänkt som den andra av tre lektioner från LO. Den första fokuserar en på historisk förklaring till varför den svenska arbetsmarknaden är organiserad som den är och den tredje är en klassrumspresentation.

Denna lektion låter eleverna träna bland annat:

  • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
  • Ämne Samhällskunskap
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Lag & rätt, Likabehandling
  • Avsändare LO
  • PDF-fil