Material som kan vara intressant för digBarns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Barns rättigheter som tema - ett skolmaterial om barnkonventionen så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Hedersvåld Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Digitaliseringens påverkan på arbetslivet

Innan du laddar ner Digitaliseringens påverkan på arbetslivet så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGY11

Vad handlar digitalisering om? Hur kommer framtidens arbetsmarknad och framtidens arbetsplatser fungera? Vad är plattformsekonomi och gigarbete? Den filmade föreläsningen ska tillsammans med arbetsmaterialet ge svar på dessa frågor och komplettera och bredda perspektiven i undervisningen om arbetslivet. Tillsammans bidrar de till ökade kunskaper om digitalisering och dess påverkan på arbetslivet och ger en ökad förståelse hos eleverna för digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden i dag och i framtiden.

Medverkar i den filmade föreläsningen gör Victor Bernhardtz, ombudsman för digitala arbetsmarknader på fackförbundet Unionen.

I arbetshäftet hittar du som undervisar lektionsförslag, övningar, faktatexter och tydliga kopplingar till GY11. Tanken är att arbetsmaterialet kan användas i sin helhet eller enskilda arbetsblad med tillhörande övningar i kombination med att eleverna arbetar med våra övriga material, som Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen eller Arbetsmiljö -så funkar det.