Material som kan vara intressant för dig
Världens viktigaste jobb Årskurs: 7-9 Ämne: Teknik

Innan du laddar ner Världens viktigaste jobb så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Djurförsöksfri forskning

Gå till materialet
 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna lära sig om djurförsöksfria forskningsmetoder och hur de kan användas för att ersätta djurförsök.

En stor del av dagens forskning utförs med djurförsöksfria metoder. Forskare använder ofta mer än en metod och mer än en modell. Någon del i en studie kanske kan genomföras med frivilliga försökspersoner, andra delar kan genomföras med odlade celler. Fler slutsatser kan vi få fram med hjälp av matematisk modellering och beräkningar av stora mängder data. Forskare kan även behöva utveckla helt nya metoder för att hitta bättre sätt att besvara en forskningsfråga på. Ibland kan en ny metod också användas för att ersätta djurförsök.

Det är Sveriges 3R-center som står bakom undervisningsmaterialet. Sveriges 3R-center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Lektion består av följande steg:

 • Individuellt – lär dig mer om ämnet
 • Arbete i grupper och diskussion i helklass
 • Testa vad du har lärt dig
 • Fördjupning - lär dig mer

Länk till en presentation av materialet för lärare och elever

Djurförsöksfri forskning

Länk till lärarhandledning

Lärarhandledning

 

Koppling till kursplaner

Naturkunskap

 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Biologi 1 och 2

 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
 • Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
 • Ämne Biologi, Naturkunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Hälsa & Mat, Övrigt
 • Avsändare Sveriges 3R-center
 • Externt material