Material som kan vara intressant för dig


Bjud på en miljösmart fruktsallad Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Matematik, Svenska

Skapa och våga - om entreprenörskap i skolan Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, Ämnesövergripande

Jag vill säga något 9-13 år. Epub Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Entreprenörskap - En praktisk handbok

Innan du laddar ner Entreprenörskap - En praktisk handbok så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGY11

Entreprenörskap i praktiken

Entreprenörskap är ett populärt begrepp i många sammanhang. Gemensamt för de flesta är att entreprenörskap handlar om att vara kreativ, aktiv och förverkliga något.

Entreprenörskap - En praktisk handbok vänder sig till elever på gymnasiet och är tänkt att kunna användas i ämnet entreprenörskap men även i andra ämnen där elever tillsammans arbetar i kreativa processer eller projektform, till exempel gymnasiearbetet. Innehållet bygger på Skolverkets beskrivning av entreprenöriellt lärande i skolan.
Att vara entreprenör, eller ha ett entreprenöriellt synsätt handlar inte bara om att starta företag och tjäna pengar - i detta utbildningsmaterial utgår vi från eleven, från elevens drivkraft och engagemang. Engagemang kan utvecklas åt olika håll, vissa vill bli företagare, andra brinner för en förening, organisation eller enskild fråga.

Klicka här för att ladda ner lärarhandledningen

  • Ämne Företagsekonomi, Samhällskunskap, SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Framtidens yrken
  • Avsändare Arena Skolinformation
  • PDF-fil