Material som kan vara intressant för dig


Filmen - Från dröm till terror Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Om polisen för svenska som andraspråk Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, Språkintroduktion (Introduktionsprogram), Svenska som andraspråk, SYV, Ämnesövergripande

Skillsworld - Yrken för en föränderlig värld Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi, Samhällskunskap, SYV

Film "Hos mjölkbonden"

Följ med bonden Per när han har klassbesök på sin mjölkgård. Se hur kalvarna och kossorna har det och hur en mjölkrobot fungerar.

  • Ämne NO, SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare LRF - Bonden i Skolan
  • Film