Material som kan vara intressant för dig


VILJAN ATT VETA: Från upptäckt till hållbar ekonomi (film 1) Årskurs: Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Geografi, Internationell ekonomi, Internationella relationer, Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner VILJAN ATT VETA: Från upptäckt till hållbar ekonomi (film 1) så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Ett roligt och viktigt jobb Årskurs: 4-6 Ämne: SYV

Innan du laddar ner Ett roligt och viktigt jobb så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Sex- och samlevnadsundervisning i samhällskunskap Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande

Filmtävling mot alkohol i trafiken

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Berätta för 100 andra - En tävling där elever i högstadiet och gymnasiet skapar egna filmklipp för att motverka alkohol i trafiken.

Alkohol och trafik hör inte ihop! Ändå sker det minst 15 000 resor varje dag med påverkade förare i Sverige. Tävlingen går ut på att elever i högstadiet och gymnasiet skapar egna filmer på max 60 sekunder för att uppmärksamma problemet och motverka alkohol i trafiken.

Tävlingen är ett smart sätt att integrera det alkoholförebyggande arbete i undervisningen i såväl enskilda ämnen som ämnesövergripande. 

Klicka på den gröna knappen för att komma till tävlingssidan.

Centralt innehåll

Bild

 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. Metoder för idéproduktion, tex brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder.

Digitalt skapande

 • Skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg. Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.

Musik

 • Skapa förutsättningar för eleven att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Svenska

 • Manustext och muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Stärkt medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Samhällskunskap

 • Att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Ämne Bild, Digitalt skapande, Musik, Samhällskunskap, Svenska
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Hälsa & Mat, Lag & rätt, Medier & Källkritik, Trafiksäkerhet
 • Avsändare Prata Om Alkohol
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Låt eleverna ta del av fakta kring alkohol och trafik. Vad säger lagen? Hur ser problematiken ut?
 • Eleverna planerar innehåll, upplägg och skapar sin film. Bidrag kan lämnas av enskilda elever eller grupper upp till 32 elever. En klass kan delta med flera bidrag.
 • När filmen är färdig, laddar ni upp den på Youtube eller Vimeo.
 • Använd Youtube- /Vimeolänken till er film när ni skickar in bidraget: www.berattafor100andra.se
 • När filmen är inskickad kommer den att granskas och godkännas för deltagande i tävlingen.