Material som kan vara intressant för dig


Lektion 07: Fred som grunden för utveckling Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Lektion 07: Fred som grunden för utveckling så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Så överlever du vintern i ett mörkt och kallt land Årskurs: 7-9, Gymnasiet, Särskola Ämne: Idrott & Hälsa, SFI

Innan du laddar ner Så överlever du vintern i ett mörkt och kallt land så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Jag vill säga något 9-13 år. Epub Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Jag vill säga något 9-13 år. Epub så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Filmtävling mot alkohol i trafiken

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Berätta för 100 andra - En tävling där elever i högstadiet och gymnasiet skapar egna filmklipp för att motverka alkohol i trafiken.

Alkohol och trafik hör inte ihop! Ändå sker det minst 15 000 resor varje dag med påverkade förare i Sverige. Tävlingen går ut på att elever i högstadiet och gymnasiet skapar egna filmer på max 60 sekunder för att uppmärksamma problemet och motverka alkohol i trafiken.

Tävlingen är ett smart sätt att integrera det alkoholförebyggande arbete i undervisningen i såväl enskilda ämnen som ämnesövergripande. 

Klicka på den gröna knappen för att komma till tävlingssidan.

Centralt innehåll

Bild

 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. Metoder för idéproduktion, tex brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder.

Digitalt skapande

 • Skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg. Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.

Musik

 • Skapa förutsättningar för eleven att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Svenska

 • Manustext och muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Stärkt medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Samhällskunskap

 • Att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Ämne Bild, Digitalt skapande, Musik, Samhällskunskap, Svenska
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Hälsa & Mat, Lag & rätt, Medier & Källkritik, Trafiksäkerhet
 • Avsändare Prata Om Alkohol
 • Externt material
Hur du använder detta material:
 • Låt eleverna ta del av fakta kring alkohol och trafik. Vad säger lagen? Hur ser problematiken ut?
 • Eleverna planerar innehåll, upplägg och skapar sin film. Bidrag kan lämnas av enskilda elever eller grupper upp till 32 elever. En klass kan delta med flera bidrag.
 • När filmen är färdig, laddar ni upp den på Youtube eller Vimeo.
 • Använd Youtube- /Vimeolänken till er film när ni skickar in bidraget: www.berattafor100andra.se
 • När filmen är inskickad kommer den att granskas och godkännas för deltagande i tävlingen.