Material som kan vara intressant för dig


Tema. Tvång och grupptryck (för 7-9) Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Vad betyder miljömärket? Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Delaktighet för lärande Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Flickors rätt till utbildning

Film och studiehandledning om flickors ojämna tillgång till utbildning i världen. (Årskurs 6-9) 

Idag är det 67 miljoner barn runtom i världen som inte går i skolan. Mer än hälften av dem är flickor. Varför är det så? Se filmen och arbeta med studiehandledningen som innehåller diskussionsämnen och övningar kopplade till filmens tema om flickors tillgång till utbildning. Materialet kan med fördel kopplas till barnkonventionen och användas som undervisningsmaterial i ämnena samhällskunskap, geografi men även övriga ämnen.

  • Ämne Praktiska & Estetiska, SO, Svenska
  • Årskurs 4-6, 7-9
  • Tema Barns rättigheter, Genus & Jämställdhet
  • Avsändare Unicef
  • Film