Material som kan vara intressant för dig


Från insidan Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande

Lektion 5 - Koda ditt eget namnhalsband Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik

Lektion om straff Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Forskning för klassrummet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material