Material som kan vara intressant för dig


Lärarhandledning för "Jag vill säga något" Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Det avgörande klubbslaget Årskurs: Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Historia, Samhällskunskap


Globala målen om vatten

 • Koppling till läroplan: LGR11

Människor behöver rent vatten och tillgång till toalett. Men det är något som väldigt många människor saknar. 1 av 9 personer i världen har inte tillgång till rent vatten. Den här lektionen handlar om de globala målen för hållbar utveckling.

VVS-hjältarna är ett utbildningspaket bestående av lektioner och en filmtävling som handlar om vatten. Dessutom finns ett roligt projekt för årskurs 4-6 där eleverna får piffa upp skolans toaletter. Lektionerna hjälper eleverna att utveckla olika perspektiv på frågan om vatten. Utifrån vilka frågor som passar dig och dina elever och de ämnen ni jobbar inom kan ni fritt välja bland utbudet av lektioner.

Centralt innehåll


Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Engelska

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Geografi

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Ämne Biologi, Engelska, Geografi, Samhällskunskap
 • Årskurs 4-6
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare VVS-Branschens Yrkesnämnd
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Välj vilka lektioner du vill genomföra tillsammans med dina elever och ladda ner materialet.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Genomför lektionen med eleverna.