Material som kan vara intressant för dig


Övning "Säsongen styr" Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, SO, Svenska

Mobbning på arbetsplatsen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Välkommen till verkligheten Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Hållbar energi för alla – Mål 7

  • Koppling till läroplan: LGR11

Med mål 7 vill världens ledare säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag.

Börja med att ladda ner den tillhörande PDF:en som hjälper dig att lägga upp ditt arbete. Titta gärna på den tillhörande filmen på sidan för att komma igång med temat. Till detta tema kan du även välja bland följande material från Naturskyddsföreningen:

• Faktablad - Solceller och solfångare

• Övning - Bygg en solugn (Energifallet åk 4-6)

• Övning - Solcellslabb (Energifallet åk 7-9)

Följ och använd gärna vår blogg, där kan ni följa Glenn och Sören, hitta filmer att använda och även ta del av expeditionsklassernas frågor.

Ämnen 4-6: Tk, Bio, Fy, Geo
Ämnen 7-9: Fy, Tk, Geo (Ke, Bio, Re, Shk)

  • Ämne Biologi, Fysik, Geografi, Teknik
  • Årskurs 4-6, 7-9
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Row around Svalbard
  • PDF-fil
Hur du använder detta material:
  • Ladda ner den tillhörande PDF:en. Läs om målet, om expeditionen och expeditionens miljöval.
  • Välj ut och använd de övningar, filmer och faktablad som du vill använda.
  • Följ gärna och använd vår blogg när du arbetar med temat.