Material som kan vara intressant för dig


Elevhälsans retorik och praktik Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO

Energifallet - onödigaste prylen Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande

Kompis med kroppen, åk 2 Årskurs: 1-3 Ämne: NO, SO, Svenska

Hållbar energi för alla – Mål 7

 • Koppling till läroplan: LGR11

Med mål 7 vill världens ledare säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag.

Börja med att ladda även ner den tillhörande PDF:en som hjälper dig att lägga upp ditt arbete. Till detta tema kan du även välja bland följande material från Naturskyddsföreningen:

• Faktablad - Solceller och solfångare

• Övning - Bygg en solugn (Energifallet åk 4-6)

• Övning - Solcellslabb (Energifallet åk 7-9)

Följ och använd gärna vår blogg, där kan ni följa Glenn och Sören, hitta filmer att använda och även ta del av expeditionsklassernas frågor.

Centralt innehåll årskurs 4-6

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället (Biologi och Fysik).
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter (Biologi och Fysik).

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling (Biologi).
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel (Geografi).
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen (Samhällskunskap).
 • Ämne Biologi, Fysik, Geografi, Samhällskunskap
 • Årskurs 4-6, 7-9
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Row around Svalbard
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner den tillhörande PDF:en. Läs om målet, om expeditionen och expeditionens miljöval.
 • Välj ut och använd de övningar, filmer och faktablad som du vill använda.
 • Följ gärna och använd vår blogg när du arbetar med temat.