Material som kan vara intressant för digHot och våld på arbetsplatsen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Lektion 3 - Programmera kompisar Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik

Jag vill säga något 13-16 år

En tidning om barns rättigheter

- Du har rätt till kunskap och information.

- Alla barn och ungdomar är lika mycket värda.

- Du har rätt att vara den du är.

- Du har rätt att må bra och känna dig trygg.

- Ingen får göra dig illa.

- Du har rätt att få vara med din familj.

Ladda även hem: Lärarhandledning för "Jag vill säga något"

  • Ämne SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil