Material som kan vara intressant för dig


På lika villkor - Jämställdhet genom livet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SYV

Innan du laddar ner På lika villkor - Jämställdhet genom livet så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Vi lär oss om myndigheter i Sverige Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Vi lär oss om myndigheter i Sverige så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerKLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin

Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11

Klartänkt är en serie om fyra tio minuter långa filmer avsedda främst för högstadiet men passar även för gymnasiet. Målet är att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. Filmerna finns med undertext på svenska och engelska.

Vacciner har sedan Edward Jenner i slutet av 1700-talet började utveckla vaccin mot smittkoppor räddat hundratusentals liv. I dag finns vacciner mot en rad sjukdomar som tidigare kunde orsaka bestående skador eller för tidig död.

Ungefär samtidigt som Jenner börjar sitt arbete i England utvecklas teorierna om den så kallade homeopatin. Enligt den alternativmedicinska metoden kan ett ämne som ger sjukdomssymptom hos en frisk person bota samma symptom hos en sjuk.

Filmen Klartänkt 2 tar upp båda dessa metoder och pekar på avgörande skillnader mellan dem. Vacciner har tagits fram med en vetenskaplig metod. De testas i många steg innan de får ges till människor. På så sätt vet man att de har effekt utan att ge farliga biverkningar. När de homeopatiska preparaten har testats vetenskapligt har man inte kunnat visa att de har någon som helst läkande effekt.

Ladda ner den tillhörande lärarhandledningen här på sidan.

Centralt innehåll

Biologi, årskurs 7-9

  • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskap.

Mer om satsningen Klartänkt

Klartänkt ger bland annat era möjligheter att arbeta med det övergripande kunskapsmålet i läroplanen LGR11 att ”... varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden”. De rimmar också väldigt väl med syftet med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena, att ”bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informations­ källor”. Filmerna behandlar även delar av läroplanens centrala innehåll i främst fysik och biologi, men även svenska. Se närmare beskrivning till varje film.