Material som kan vara intressant för dig
Säker som cyklist Årskurs: 1-3 Ämne: SO, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Säker som cyklist så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Klimatanpassningsspelet – Dataspel om anpassning till framtida klimat

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: LGY11

Klimatanpassningsspelet handlar om att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess omgivningar för ett förändrat klimat. Målet med spelet är att ge en ingång till förståelse för hur samhället påverkas av klimatförändringar och hur man kan hitta lösningar med hänsyn till olika samhällsintressen, hållbarhetsmål och kostnader. På ett praktiskt sätt rör sig spelarna i många typer av frågeställningar som etik, ekonomi, teknik, samhälls- och naturvetenskap. Det fungerar utmärkt som introduktion till stora kunskapsområden som klimatförändringar, hållbar utveckling och samhällsplanering.

Spelet kan genomföras som rollspel med en hel klass eller individuellt. Det finns stödmaterial för lärare, inklusive tips på förberedelser och uppföljningar. Spelet finns i en självinstruerande webb-version. Alternativt kan man ladda ner en ”mod” till Minecraft. Bägge versioner finns både på svenska och engelska.

Genom rollspel fås ett övergripande perspektiv som tydliggör hur olika samhällsgrupper påverkas. Spelarna representerar olika grupper i samhället och hela klassen spelar en stad tillsammans. Vilka prioriteringar som ska göras avgörs efter debatt och gemensamt beslut i klassrummet.

Spelet, stödmaterial för lärare och mer information hittar du genom att klicka på den gröna knappen här på sidan.

Klimatanpassningens koppling till gymnasieskolans uppdrag och mål i gemensamma ämnen hittar du här.

  • Ämne Engelska, Information och kommunikation, Naturkunskap, NO, Samhällskunskap, SO, Teknik, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare SMHI
  • Externt material