Material som kan vara intressant för digGrönsaksutmaning Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Matematik, NO

Flickors rätt till utbildning Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

3. Skogen, kretslopp och klimatnytta

  • Koppling till läroplan: LGR11

Syftet med lektionen är att eleverna ska få en förståelse för hur skogen och användningen av skogen påverkar miljön samt vad klimatnytta innebär.

Lektionen förutsätter vissa förkunskaper som läraren börjar med att repetera. Passet bygger därefter helt på materialet från Sveaskog och börjar med en individuell uppgift där det gäller att granska och förstå information för att därefter ta ställning till frågor kring ”klimatnyttan”.

Passet avslutas med reflektioner i grupp. Material: A3 papper och färgpennor. 

Länk till faktablad

Förmågor som tränas:

Biologi

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kemi

  • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
  • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  • Ämne Biologi, Kemi
  • Årskurs 7-9
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Sveaskog
  • Film