Material som kan vara intressant för dig


Teknikspanarna Årskurs: 4-6 Ämne: NO, Teknik

Hedersvåld Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Lektion om straff Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989. Redan efter några år hade alla FN:s medlemsstater utom Somalia och USA antagit konventionen. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har fått ett sådant gensvar.

När Sverige ratificerade barnkonventionen låg ansvaret inom Utrikesdepartementet. Det är därför som UD tagit fram den här skriften som innehåller bland annat konventionens budskap och politiska åtgärder. Texten är skriven av Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Barnkonventionen i sin helhet samt dess fakultativa protokoll finns med som bilagor.

Numera är det Barnombudsmannen som ansvarar för att sprida barnkonventionen.

  • Ämne SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Lag & rätt
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil