Material som kan vara intressant för dig


Arbetsmiljö - så funkar det Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Arbetsmiljö - så funkar det så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Arbete - lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige, Tryckt material - Klassuppsättning Årskurs: Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Historia, SFI, SO, Svenska, SYV, Ämnesövergripande

Lär om mjölkkon Årskurs: Förskola-Förskoleklass

Kreativitet på hållbar väg

Innan du laddar ner Kreativitet på hållbar väg så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Kreativitet på hållbar väg är en del i Världsnaturfonden WWFs hållbarhets- och klimatarbete. Denna handledning är riktad till pedagoger/lärare och barn/elever i förskolan, fritidshem, åk F-9 och gymnasiet. Här ges en bakgrund till kreativitets och kulturens viktiga roll i samhällsutvecklingen. Vidare presenteras konkreta exempel hur man kan arbeta skapande och ämnesövergripande. Vi får också möta fem konstnärer som ger sin syn på saken.

Materialet inspirerar till kreativa och skapande uttrycksformer beträffande vår tids stora utmaningar. Dagligen möts vi av klimatförändringar, krig, vattenbrist, översvämningar och så vidare. Hur kan vi stimulera unga människor att gestalta dessa utmaningar och hitta deras inre röster?

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem”. (Lgr 11 s.9)

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling

och att lösa problem.” (Gy 11 s.3)

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. /…/ De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.” (Lpfö 18 s.7)

  • Ämne Bild, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Musik, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare WWF
  • PDF-fil