Material som kan vara intressant för dig


Problemlösarna Årskurs: 7-9 Ämne: NO, Teknik

HBTQ - NORMER & MAKT Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SO, Svenska

Välja mat efter säsong Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Lathund för värdegrundsarbete i skolan

Tips och idéer för ditt värdegrundsarbete med eleverna.

Vardegrunden.se ger dig en sammanfattning över viktiga hållpunkter för ditt värdegrundsarbete med eleverna. Du får bland annat tips om vad du ska tänka på i kommunikationen, hur du leder gruppsamtal, gruppens betydelse, pedagogik- och metodexempel.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Likabehandling, Skolutveckling
  • Avsändare Vardegrunden.se
  • PDF-fil