Material som kan vara intressant för digAlla dessa märken Årskurs: 1-3 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, SO, Svenska

Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande

Lektion 03: Ojämlikhet är ett hinder för utbildning

  • Koppling till läroplan: LGR11

MÅL 4 – GOD UTBILDNING FÖR ALLA
MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET

Lektionens syfte:
Att eleverna får ökad förståelse för varför ojämlikhet är ett hinder för utbildning. Att eleverna ser betydelsen av utbildning och minskad ojämlikhet för att människor och samhällen ska utvecklas.

Om lektionerna om globala målen:
I det här materialet från UNICEF Sverige får ni lära er mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling. Materialet fokuserar på de mål som har en särskilt tydlig koppling till barns rättigheter och kopplar därför ihop målen och barnkonventionen. Lektionsmaterialet består bland annat av gruppövningar, diskussionsfrågor och filmer som relaterar till målen ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv. Lektionsmaterialet är riktat till både högstadiet och mellanstadiet. Det kan användas inom ämnen som samhällskunskap, svenska, biologi och teknik.

Centralt innehåll

Samhällskunskap

  • Analysera och granska kritiskt lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Svenska

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Geografi

  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  • Ämne Geografi, Samhällskunskap, Svenska
  • Årskurs 4-6, 7-9
  • Tema Barns rättigheter, Likabehandling, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Unicef
  • PDF-fil