Material som kan vara intressant för dig


Ekologisk mat och konsumenten Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Naturbruk, Naturkunskap

Innan du laddar ner Ekologisk mat och konsumenten så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner
Lektion 08: Frihet från våld

Innan du laddar ner Lektion 08: Frihet från våld så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

MÅL 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Lektionens syfte:
Att eleverna lär sig mer om effekter av våld i samhället och varför trygghet och säkerhet är viktigt för att skapa en hållbar värld för alla.

Om lektionerna om globala målen:
I det här materialet från UNICEF Sverige får ni lära er mer om de 17 globala målen för hållbar utveckling. Materialet fokuserar på de mål som har en särskilt tydlig koppling till barns rättigheter och kopplar därför ihop målen och barnkonventionen. Lektionsmaterialet består bland annat av gruppövningar, diskussionsfrågor och filmer som relaterar till målen ur både ett internationellt och ett svenskt perspektiv. Lektionsmaterialet är riktat till både högstadiet och mellanstadiet. Det kan användas inom ämnen som samhällskunskap, svenska, biologi och teknik.

Centralt innehåll:

Samhällskunskap

 • Analysera och granska kritiskt lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Svenska

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Bild

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
 • Ämne Bild, Samhällskunskap, Svenska
 • Årskurs 4-6, 7-9
 • Tema Barns rättigheter, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Unicef
 • PDF-fil