Material som kan vara intressant för dig


Hitta fästingar! Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Idrott & Hälsa, Naturkunskap, NO

Unga Direkt - På webben Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Undervisningsmaterial för gymnasieskolan kring mänskliga rättigheter Årskurs: Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Engelska, Gymnasiearbetet, Historia, Idrott & Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk

Likarätt

Likarätt är en grundläggande utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor.

Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier. Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla.

Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder.

All personal ges möjlighet att genomgå utbildningen 30 min individuellt och sedan i grupp ca 30–60 min. Parallellt eller därefter ges lektioner till barn/elever och till vårdnadshavare. Utbildningen till barn och elever tar en eller ett par lektioner. Till vårdnadshavare består utbildningen av en individuell del på 30 min och en gemensam del ca 20–45 min.

  • Ämne Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Särskola
  • Tema Barns rättigheter, Demokrati, Likabehandling
  • Avsändare Barnombudet i Uppsala län
  • Externt material