Material som kan vara intressant för dig


Mjölkkon & biologisk mångfald Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Geografi, Svenska

Affisch om barnkonventionen på Tigrinska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande

Ekonomifaktas elsimulator Årskurs: Gymnasiet Ämne: Geografi, Naturkunskap

Loppet - ett rollspel

  • Koppling till läroplan: LGY11

Spel för klassrummet

Spelet Loppet syftar till att väcka tankar om fördomar hos eleverna och ställer frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.

Genom fyra fiktiva och delvis slumpade roller får spelarna rösta i olika frågor om hur de tror att samhället skulle agera eller inte agera när det handlar om vem som får jobb och inte, vem som får komma till intervju eller vem som rekommenderas av andra.
Loppet är ett av tre spel för din undervisning som stöd för att skapa förståelse för villkor och förutsättningar i arbetslivet. Spelen lyfter diskriminering, olika förutsättningar vid anställningsintervju och hur olika grupper på en arbetsplats hanterar både löneförhöjning och finanskris. De ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om situationer som eleverna kan komma i kontakt med i sitt kommande arbetsliv.

Klicka här för att ladda ner kopplingar till LGY11

  • Ämne Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Genus & Jämställdhet, Lag & rätt, Likabehandling, Mänskliga rättigheter
  • Avsändare Arena Skolinformation
  • PDF-fil