Material som kan vara intressant för dig


Antibiotika och resistens Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Säker som cyklist Årskurs: 1-3 Ämne: SO

Romer under Förintelsen Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, SO, Svenska, Ämnesövergripande

4. Skogen, pappersprodukter och återvinning

  • Koppling till läroplan: LGR11

Syftet med passet är att eleverna ska få en inblick i hur man återvinner olika material samt vilka effekter detta har på miljön.

Lektionen är av undersökande karaktär och inleds med en brainstorm för att väcka elevernas intresse och aktivera dem redan från start.

En passande film finns framtagen och ses med fördel innan lektionens huvuduppgift genomförs. Uppgiften utförs i smågrupper och eleverna måste ha tillgång till dator och internet.

Sammanställningen av elevernas undersökning görs i en tabell som läraren förberett på tavlan, alternativt i ett gemensamt dokument på datorn.

Avslutningsvis reflekterar eleverna över undersökningen med sina egna åsikter.

Länk till faktablad

Förmågor som tränas:

Biologi

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kemi

  • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
  • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  • Ämne Biologi, Kemi
  • Årskurs 7-9
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Sveaskog
  • Film