Material som kan vara intressant för dig


Världens Barn - lärarhandledningar från UR Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Hållbart samhälle, Idrott & Hälsa, Internationella relationer, Samhällskunskap, SO, Ämnesövergripande

Den goda jorden Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi

Max18 för 7-9 Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Idrott & Hälsa, Matematik, SO, Svenska

Mens är blodigt allvar

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Varje dag har miljontals flickor mens. På många håll i världen stoppar det flickor från att delta fullt ut i samhällsliv och skola. Första mensen kan innebära att livet förändras över en natt:

 • Flickor ses som redo att giftas bort och få barn
 • Flickor tvingas sluta skolan
 • Flickor skambeläggs och trakasseras
 • Flickor får sin frihet begränsad
 • Flickor saknar tillgång till mensskydd, säkra toaletter och rent vatten

Därför är mens en nyckelfråga för flickors rättigheter, jämställdhet och global utveckling. Plan International har tagit fram ett material med målsättningen att öka elevers kunskap och medvetenhet om flickors utsatta situation kopplat till mens.

 • Ämne Ämnesövergripande
 • Årskurs 4-6, 7-9, Gymnasiet
 • Tema Barns rättigheter, Genus & Jämställdhet
 • Avsändare Plan International Sverige
 • Externt material