Material som kan vara intressant för dig


Teknikspanarna Årskurs: 4-6 Ämne: NO, Teknik

Hur växer limpan? Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Matematik, NO

Novellsamling 2017 - Klassuppsättning (30 böcker) Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Metodmaterial för sexualundervisningen

En granskning av metodböcker i sex- och samlevnadsundervisningen. 

Vilket material ska jag som lärare välja när jag undervisar i sexualitet och samlevnad? Vilka metoder presenteras i materialen och vad syftar dessa till? Hur ska jag som lärare snabbt kunna bedöma kvaliteten i det valda materialet?

Skolverkets förhoppning är att de olika frågeställningarna och perspektiven ska inspirera till egna granskningar av nyutkommet material men också stimulera till diskussioner lärare emellan om sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet.

  • Ämne Idrott & Hälsa, NO, SO
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Sexualkunskap, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • PDF-fil