Material som kan vara intressant för dig


Hållbar energi för alla – Mål 7 Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Teknik

Lektion om medverkan till brott Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Vad gör bina för oss? Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska, Ämnesövergripande

Mjölkens historia

 • Koppling till läroplan: LGR11

Eleverna får med utgångspunkt från mjölkens historia arbeta med jordbrukets omvandling och utvecklingen av hygien inom livsmedelshantering.

Kopplingar till kurs- och läroplan (ämnen, centralt innehåll):
Historia:
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
Bild:
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Svenska:
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
Hem- och konsumentkunskap:
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Ämne Bild, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Svenska
 • Årskurs 4-6
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Hjärta mjölk
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Läs igenom faktabladet tillsammans med eleverna.
 • Använd elevmaterialet och låt eleverna enskilt eller i mindre grupper fylla i de luckor som finns i tidslinjen. För att variera svårighetsgraden på övningen kan du låta eleverna fylla i med bilder eller bara skriftligt.
 • Arbeta med fördjupningsfrågan.
 • Exit ticket: Ge två exempel på vad du har lärt dig under lektionen. Är det något av det vi har lärt oss idag som du kan ha nytta av i framtiden?