Material som kan vara intressant för dig


Barnkonventionen på lättläst svenska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Entreprenörskap - En praktisk handbok Årskurs: Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, Samhällskunskap, SYV, Ämnesövergripande

18 av 22 – affisch om mjölkens näringsämnen och vad kroppen behöver Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Ämnesövergripande

Mjölkens historia

Innan du laddar ner Mjölkens historia så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

Eleverna får med utgångspunkt från mjölkens historia arbeta med jordbrukets omvandling och utvecklingen av hygien inom livsmedelshantering.

Kopplingar till kurs- och läroplan (ämnen, centralt innehåll):
Historia:
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
Bild:
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
Svenska:
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
Hem- och konsumentkunskap:
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Ämne Bild, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Svenska
 • Årskurs 4-6
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Hjärta mjölk
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Läs igenom faktabladet tillsammans med eleverna.
 • Använd elevmaterialet och låt eleverna enskilt eller i mindre grupper fylla i de luckor som finns i tidslinjen. För att variera svårighetsgraden på övningen kan du låta eleverna fylla i med bilder eller bara skriftligt.
 • Arbeta med fördjupningsfrågan.
 • Exit ticket: Ge två exempel på vad du har lärt dig under lektionen. Är det något av det vi har lärt oss idag som du kan ha nytta av i framtiden?