Material som kan vara intressant för dig


Arbetslivet - om arbetsmarknaden i Sverige och världen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande

Lektion om skadestånd Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, SO

Mormor – vad åt du som barn? Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Svenska

Möten för lärande pedagogisk verksamhet

Denna kunskapsöversikt handlar om mötet mellan småbarn och pedagoger i förskolan.

Aspekter som den vardagliga praktiken, pedagogers syn på barn och barns lärande samt atmosfär i barngruppen är några frågor som diskuteras.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material