Material som kan vara intressant för dig


Ekofika - Prata eko i skolan Årskurs: Gymnasiet Ämne: NO, SO, Ämnesövergripande

Re-agera Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Jobbguide Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SYV

Novellsamling, utgåva 2013

Denna novellsamling är en sammanställning av de bästa bidragen från Prata Om Alkohols novelltävling 2012 inom temat ungdom & alkohol.

Novellerna är skrivna av ungdomar i högstadiet och gymnasiet, som med sin berättarglädje och raka språk skapar stor läsvärdhet. Vi hoppas att boken ger upphov till reflektion och diskussion. Du kan läsa boken på egen hand, tillsammans med andra eller som diskussionsunderlag i klassrummet.

  • Ämne Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat
  • Avsändare Prata Om Alkohol
  • PDF-fil