Material som kan vara intressant för dig


Inget slår en skicklig lärare Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Har man skollunch i Ouagadougou? Årskurs: 4-6 Ämne: Engelska, NO

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Övning ur värdegrundsmaterialet REDE

Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) består av empatiutvecklande och djurinriktade övningar. Övningarna är i olika lärostilar, ämnesövergripande och kan laddas ner kostnadsfritt. REDE är för årskurs F-5 och Mini-REDE för barn i förskolan 1-6 år.

Övning 10, Att bli lämnad – är ett exempel på en REDE-övning. Barnen får höra en berättelse om en katts öde som blir övergiven. Barnen får själva avsluta berättelsen och prata om kattens känslor och vilket ansvar det innebär att ha husdjur.

REDE-materialet utvecklar barns empati och ger barn stöd till att själv kunna ta etiska ställningstaganden. Vår empati gör att vi agerar med hänsyn till vår omgivning och ger oss förmågan att känslomässigt förstå hur någon annan känner. För att empatin ska utvecklas mest gynnsamt bör riktade övningar sättas in redan i förskolan för att följas upp genom hela grundskolan. Många pedagoger som använder REDE upplever att konflikter har minskat och att eleverna har lättare uttrycka sig kring känslor. De ser också att barnen visar större hänsyn till djur och blir mer intresserade och mindre rädda för djur.

Alla övningar är anpassade till läroplanen och kan laddas ner kostnadsfritt på rede.se efter att en registrering genomförts. För att komma till rede.se, klicka här.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6
  • Tema Barns rättigheter, Likabehandling
  • Avsändare REDE / Djurskyddet Sverige
  • PDF-fil