Material som kan vara intressant för dig

Peppy Pals School - Digitalt läromedel för värdegrundsarbetet

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: Lpfö18 och LGR11

Peppy Pals School är en digital plattform med konkreta lektionsplaneringar för värdegrundsarbetet som består av filmer, böcker och aktiviteter. Peppy Pals fem könsneutrala karaktärer, Izzy, Kelly, Gabby, Sammy och Reggy har alla olika personligheter för att eleverna ska kunna känna igen egenskaper från sig själva och från andra, samt för att visa att det är coolt att vara olika.

Peppy Pals School är kostnadsfritt!

Peppy Pals material är utvecklat i samarbete med psykolog Bodil Wennberg som är känd för sin EQ-trappa vilken numera är en del av de många aktiviteter som finns i Peppy Pals School. Peppy Pals samarbetar även med Uppsala universitet och Yale Center of Emotional Intelligence.

Karaktärerna känns igen från Peppy Pals språkfria appar som laddats ner i över 150 länder och stöttat familjer och barn i utvecklingen av barnens sociala och emotionella intelligens (EQ) redan från tidig ålder. Budskapet är att det är viktigt att tidigt och kontinuerligt prata om känslor och sociala relationer, för att bygga starka barn som är redo för framtidens utmaningar.

Peppy Pals läromedel är utvecklat på förfrågan av pedagoger i förskola och grundskola och innehåller konkreta verktyg för att ta arbetet från online till offline. Samtliga övningar är utformade för att eleverna på bästa sätt ska kunna utveckla sin EQ inom ramen för skolor och förskolors värdegrundsuppdrag som det är definierat i läroplanens första kapitel. Allt material finns tillgängligt på både engelska och svenska för att enkelt kunna användas under språklektionerna i de lite högre årskurserna.

Mer om Peppy Pals arbete med EQ och värdegrund

Visste du att vi är 40% mindre empatiska än för 30 år sedan? Och att emotionell intelligens kommer vara en av de mest efterfrågade egenskaperna på framtidens arbetsmarknad? På grund av moderna samhällstrender som resulterar i automatiseringen av jobb, globalisering av ekonomin och en migrationsökning (som gör att egenskaper som kreativitet, tolerans, samarbetsförmåga och problemlösning är mer efterfrågade än någonsin) kommer framtiden för dagens barn att se helt annorlunda ut.

Peppy Pals sprider kunskap om social och emotionell intelligens och tillhandahåller konkreta verktyg hur det kan appliceras i skolan och förskolans vardag och inom ramen för deras kunskapsuppdrag. Läromedlet Peppy Pals School är utvecklat för att stötta pedagoger i arbetet med att utbilda starka barn som är rustade för framtidens utmaningar.

  • Ämne Engelska, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3, Särskola
  • Tema Framtidens yrken, Likabehandling
  • Avsändare Peppy Pals
  • Externt material