Material som kan vara intressant för dig


Rättigheter för varenda unge Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: SO, Svenska

Den goda jorden Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi


PS. Texten som jag helst inte ville skriva - skriv en insändare

 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna lyssna på en podcast (4 min 21 s) och sedan arbeta med att diskutera de tillhörande frågorna tillsammans med en kompis. Lektionen avslutas med att skriva en fördjupning.

Med "Utmana fattigdomen" vill We Effect sprida kunskap om landsbygdsutveckling. Resultatet av We Effects insatser blir mat på bordet, inkomst från skörden och att människor tillsammans får en röst i samhället.

Börja med att ladda ner lektionen här på sidan

Koppling till ämnesplan

Samhällskunskap, syfte:

 • Eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.
 • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet…
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.
 • Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.
 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare We Effect
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Börja med att ladda ner lektionen.
 • Låt eleverna lyssna på podcasten och arbeta i par med att besvara frågorna som finns löpande i texten.
 • Lektionen avslutas med att eleverna får reagera på innehållet i lektionen och skriver en insändare.