Material som kan vara intressant för dig


Lektion 08: Frihet från våld Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska

Energifallets energismarta affisch Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande

Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Privilegiepromenad

 • Koppling till läroplan: LGR11

Den här lektionen från Värdegrunden.se handlar om vårt handlingsutrymme och våra möjligheter att exempelvis visa oss offentligt med den vi är ihop med, kunna utbilda oss till det vi vill och få det jobb som vi drömmer.

Möjligheterna varierar mycket beroende på faktorer som hudfärg, etnicitet, sexualitet, klasstillhörighet, kön och funktionsförmåga. Personer som passar in på normen får privilegier medan de som inte passar in på normen diskrimineras och begränsas.

Lektionen är indelad i följande steg

 • Diskriminering
 • Privilegiepromenad 
 • Exit ticket 
 • Ett inkluderande klassrum

Mål

 • Skapa förståelse för hur olika faktorer som kön, hudfärg, sexualitet och religionstillhörighet påverkar våra val, möjligheter och vår livskvalitet.
 • Öka tolerans och förståelse för personer som inte tillhör normen.

Besök www.vardegrunden.se för fler lektioner och verktyg

Centralt innehåll

Samhällskunskap

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Religionskunskap

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Ämne Religion, Samhällskunskap
 • Årskurs 7-9
 • Tema Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Vardegrunden.se
 • PDF-fil