Material som kan vara intressant för dig


Matpatrullen Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO

Innan du laddar ner Matpatrullen så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Stå upp, tänk själv! Årskurs: Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO

Innan du laddar ner Stå upp, tänk själv! så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Åklagare – en länk i rättskedjan. Film 3: Förundersökningen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Juridik, Kriminologi, Samhällskunskap, SO

Innan du laddar ner Åklagare – en länk i rättskedjan. Film 3: Förundersökningen så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Kom igång med Row around Svalbard

Innan du laddar ner Kom igång med Row around Svalbard så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

Arbeta med de globala målen genom att ta del av två äventyrares resa till Svalbard. En unik möjlighet för årskurs 4-6 och 7-9 att arbeta med de globala målen för hållbar utveckling på ett konkret sätt under höstterminen.

Vi kommer även veckovis att släppa nya filmer som du kan använda i projektet och redan finns en massa filmer uppe. Ett antal expeditionsklasser kommer även att få ställa en massa frågor till Glenn och Sören, och dessa kommer du kunna ta del av i vår blogg här på Gratis i skolan.

Nedan hittar du fyra olika teman som innehåller färdiga övningar från Naturskyddsföreningen, faktatexter och filmer kopplade till din undervisning och de fyra globala målen. Ladda ner guiden och använd filmen för för att komma igång med ditt arbete. Row around Svalbard sätter fokus på klimatförändringarna i Arktis med utgångspunkt i fyra av de globala målen:

 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
 • Mål 14: Hav och marina resurser

Satsningen finansieras med medel från SIDA – ”Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling”.

Central innehåll

Årskurs 4-6, NO

 • Enkla fältstudier och experiment.
 • Planering, utförande och utvärdering. Fotosyntes,förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har.
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljö samt energianvändningen i samhället.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för hållbar utveckling.

Årskurs 4-6, SO

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Årskurs 7-9, Teknik

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Hur tekniska lösningar kan bidra till en hållbar utveckling. Konsekvenser av teknikval, utifrån ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränsle.

Årskurs 7-9, Kemi

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Årskurs 7-9, Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Årskurs 7-9, Geografi

 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Årskurs 7-9, Religion

 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Årskurs 7-9, Samhällskunskap

 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
 • Ämne NO, SO, Ämnesövergripande
 • Årskurs 4-6, 7-9
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Row around Svalbard
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner den tillhörande PDF:en.
 • Välj ut och använd de övningar och filmer du vill använda för att komma igång.
 • Välj sedan ut vilket eller vilka globala mål du sedan vill fördjupa dig i.
 • Följ gärna och använd vår blogg när du arbetar med temat.