Material som kan vara intressant för dig


Datalogiskt tänkande del 3 Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik

Lathund för tystnadsplikt i skolan Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Särskola Ämne: Ämnesövergripande


Så funkar mejeri – ett material framtaget för restaurangskolor på gymnasiet

Fokus i Så funkar mejeri är sådant som kan vara svårt att lära ut i ett klassrum med bibehållet engagemang från eleverna. Här motiveras inlärningen av den digitala formen och av att eleverna jobbar problembaserat och verklighetsanknutet.

Fakta varvas med kreativa utmaningar inom tre områden:

  • Hur mejeriprodukter blir till och får sina olika egenskaper
  • Att göra ett aktivt val utifrån kunskaper om ursprung, djurhållning och miljöpåverkan
  • Att välja rätt produkt för att få den effekt man vill ha i maten.

Så funkar mejeri har tagits fram i samarbete med gymnasielärare på restaurangutbildningar och med kockar. Materialet riktar sig till elever och består av tre interaktiva utmaningar med tillhörande informationskällor som kan användas i undervisningen. Innehållet baseras på läroplanen för årskurs 1 och 2. Upplägget är enkelt och tydligt och eleverna kan arbeta i egen takt.

Program:

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kurser att koppla materialet till:

Livsmedels- och näringskunskap

Bageri 1

Choklad och konfektyr

Konditori 1

Livsmedels- och näringskunskap 2

Matlagning 1

Ämnen

Livsmedels- och näringskunskap
Bageri- och konditorikunskap
Matlagningskunskap

  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Arla
  • Externt material