Material som kan vara intressant för dig


Forskning för klassrummet Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Skolhälsovården i backspegeln Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO

Vi lär oss om myndigheter i Sverige (Gy) Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Samtala om pornografi i skolan

Många vill prata om pornografi, men tycker att det är svårt och vet inte hur de ska göra. I ”Samtala om pornografi i skolan” får du både kunskaper och metoder för att föra bra samtal.

I ”Samtala om pornografi” kan man läsa om ungdomars erfarenheter av pornografi, om forskning, historiska perspektiv och lagstiftning - och få metoder om hur man kan samtala med elever om ämnet. Sexualitet skildras och gestaltas på många sätt i vårt samhälle, varav pornografin är ett. Därmed är det också viktigt att samtala om det. Många tycker dock att det är svårt. Viktigt för att föra bra samtal är att kunskaper. Här finns både kunskap och metoder. Ca 100 sidor.

  • Ämne Historia, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Genus & Jämställdhet, Medier & Källkritik, Sexualkunskap
  • Avsändare RFSU
  • PDF-fil