Material som kan vara intressant för dig


Affisch om barnkonventionen på Tigrinska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande

Blir världen bättre? Klassuppsättning Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SO


Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt

Innan du laddar ner Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om att tänka källkritiskt, varför det är viktigt att vara källkritiskt och vem man egentligen kan lita på. I lektionen används mjölk som exempel. Mjölk har under senare tid blivit ett omdebatterat ämne när det gäller både hälsa och miljö. Många som har åsikter om mjölk baserar dem ofta på myter istället för fakta.

I lektionen får eleverna lära sig mer om vad man ska tänka på när man googlar. De uppmanas bland annat att googla mjölk och undersöka näringsvärdet i olika drycker samt värdera och diskutera de sökresultat de får fram.

Årskurs 1-3

Hem- och konsumentkunskap

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Samhällskunskap

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Svenska

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Årskurs 4-6

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Hem- och konsumentkunskap

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Samhällskunskap

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Svenska

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Ämne Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Svenska
 • Årskurs 1-3, 4-6
 • Tema Hälsa & Mat, Medier & Källkritik
 • Avsändare Hjärta mjölk
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Ladda ner materialet.
 • Förbered och läs igenom lektionen.
 • Arbeta med lektionen via projektor eller skriv ut och dela med eleverna.
 • Förbered även med förpackningar för mjölk, läsk och juice.
 • Lycka till!