Material som kan vara intressant för dig


Energifallets ordlista Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande

Lektion om sexualbrott Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Hållbar utveckling Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: NO, SO, Ämnesövergripande

Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år

Jämställdhet, sexualitet och relationer i ämnesundervisningen årskurserna 7–9 

Det här stödmaterialet handlar om hur lärare kan arbeta med frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och könsmönster i ämnesundervisningen i grundskolans senare år. Flera lärare har redan erfarenheter av att arbeta med sex- och samlevnadsundervisning integrerat i sina ämnen, medan andra precis har börjat.

Det här materialet vänder sig framför allt till de lärare som ännu inte har så mycket erfarenhet av att arbeta med kunskapsområdet. Skolverkets förhoppning är att materialet ska vara till stöd och inspiration för lärare och visa exempel på hur de kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Stödmaterialet presenterar inga färdiga metoder eller lektionsupplägg utan ger, bland annat genom citat från ämneslärare, exempel på ingångar till moment som rör jämställdhet, sexualitet och relationer.

  • Ämne Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 4-6, 7-9
  • Tema Sexualkunskap, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • PDF-fil