Material som kan vara intressant för dig


Lektion 4 - Dansprogrammering Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik

Lektion 05: Värdet av vatten Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Samhällskunskap, Svenska

Sex på kartan Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande

SGU/Geologisk - gymnasiet

  • Koppling till läroplan: LGY11

Geologisk – ny digital skolsatsning om geologi med integrerad SYV 

Nu lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en digital skolsatsning för årskurs 7-9 och gymnasiet om geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.

Geologisk är kostnadsfritt och består av tre teman med totalt tio övningar som övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller filmer och länkar med koppling till framtidens arbete och studier. Pedagoger kan enkelt integrera dessa frågor i sin undervisning och även arbeta tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare.

  • Ämne Geografi, Naturkunskap, Samhällskunskap
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Framtidens yrken, Miljö & Hållbar utveckling, Skolutveckling
  • Avsändare SGU - Geologisk
  • Externt material