Material som kan vara intressant för dig

Skapa bra-känsla med animerad film

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: LGR22

Skapa bra-känsla är ett metodmaterial för att underlätta för högstadielärare att hålla i ämnesintegrerad sexualundervisning med animerad film som verktyg.

Materialet är utvecklat tillsammans med elever, lärare och filmpedagoger. Det består av lärarhandledning, tipsfilmer för lärare och exempel på filmer som elever gjort.

  • Ämne Bild, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9
  • Tema Genus & Jämställdhet, Medier & Källkritik, Sexualitet, samtycke och relationer
  • Avsändare RFSU
  • Externt material