Material som kan vara intressant för dig

Skillsworld - Yrken för en föränderlig värld

Gå till materialet
  • Koppling till läroplan: LGR11

Skillsworld är en ny satsning för att öka kunskapen om våra 12 yrkesprogram. Vi vill med portalen lyfta fram yrkesprogrammen och har därför satt ihop ett heltäckande material. Du kan även som lärare använda dig av materialet för att diskutera frågor som framtidens samhälle, hållbarhet, framtida yrken, traditionella yrkesmönster i relation till kön, kulturell och social bakgrund.

Materialet inkluderar filmer, möten med elever från yrkesprogrammen, användbara länkar och bilder. Genom att förmedla fakta och kunskap om yrkesprogrammen kan vi slå hål på myter, öka kunskapen om yrken och minska påverkan utifrån genus, social och kulturell bakgrund. Tipsa även gärna skolans studie- och yrkesvägledare eller arbeta tillsammans med denne.

Tillsammans kan vi göra skillnad för våra ungdomar och för framtiden!

Kort om WorldSkills
WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Centralt innehåll

Samhällskunskap

  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Biologi

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ämne Biologi, Samhällskunskap, SYV
  • Årskurs 7-9
  • Tema Framtidens yrken
  • Avsändare Skillsworld
  • Externt material