Material som kan vara intressant för dig


Tema. Sexualbrott och lagen för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, Svenska

Virtuella arbetsplatsbesök Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: SO, SYV

Podcasten Feeder Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Hållbart samhälle, Måltids- och branschkunskap, Samhällskunskap

Skogslektioner

  • Koppling till läroplan: LGR11

Med Skogslektioner är det enkelt och kul att jobba med skogen som tema, även om det inte finns en skog precis i närheten.

Det webbaserade läromedlet rymmer spännande fakta, filmer och övningar som berättar om skogens roll i en hållbar utveckling. Totalt 24 lektioner tar upp allt från biologisk mångfald, skogen och klimatet, människors användning av skog, produkter från skogen, skogarna i världen och upplevelser i skogen. Välj att arbeta med en lektion, eller flera.

Skogslektioner är utvecklat för att underlätta Lärande för hållbar utveckling genom värderingsövningar, koppling till de globala målen och uppgifter som ger perspektiv. Låt dina elever skapa en egen relation till skogen och få upp ögonen för dess många möjligheter.

Skogslektioner är ett läromedel från Skogen i Skolan.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 4-6
  • Tema Demokrati, Framtidens yrken, Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Skogen i skolan
  • Externt material