Material som kan vara intressant för dig


Berätta om ett yrke Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Geografi, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Berätta om ett yrke så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Bygg en vattenrenare Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Geografi, Samhällskunskap

Innan du laddar ner Bygg en vattenrenare så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerSkolväg och trafik

Gå till materialet
 • Koppling till läroplan: LGR11

Hur upplever eleverna sin skolväg? Känner dom sig säker i trafiken när de går, cyklar, åker bil, buss eller tar annat färdmedel till skolan?

Tanken med denna lektion är att få eleverna att reflektera kring sin skolväg och trafiken i skolans närområde. Eleverna indelas i grupper och redovisar sina resultat gruppvis. Lektionen avslutas med diskussionsfrågor i helklass. Låt eleverna ta del av arbetsfrågan någon dag innan och be eleverna fotografera eller rita något som anknyter till lektionen som de uppmärksammat på sin skolväg.

 • Finns det något när du är i trafiken (går, cyklar, åker bil eller buss) som känns besvärligt, svårt eller obehagligt? Beskriv, visa foto, teckning eller rita (om så behövs) och förklara!
  • Om allt redan känns bra och det känns tryggt längst din skolväg så beskriv vad som är bra och varför. Beskriv och rita (om så behövs) och förklara!
  • Finns det något i trafiken på din skolväg som kan göras bättre, i så fall vad? Beskriv och rita (om så behövs) och förklara!
 • Ämne Samhällskunskap, Svenska
 • Årskurs 4-6
 • Tema Trafiksäkerhet
 • Avsändare NTF
 • Externt material