Material som kan vara intressant för dig


Våld i samkönade parrelationer Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Innan du laddar ner Våld i samkönade parrelationer så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerLeia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden Årskurs: 1-3 Ämne: Biologi, Fysik, Kemi, NO, Svenska

Innan du laddar ner Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Smidigare, Smartare, Snällare - nya material för ett samhälle med hållbar utveckling

Innan du laddar ner Smidigare, Smartare, Snällare - nya material för ett samhälle med hållbar utveckling så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

Vad kommer vår tid att kallas?

Med det här materialet får du som lärare möjlighet att visa dina elever var dagens forskning står och vilka upptäckter som kan leda till ett smartare och hållbarare samhälle. Materialet passar för årskurs 7-9 och Gymnasiet.

Industrialismen har inneburit stora uttag av råmaterial och en belastning på klimatet. Återvinning och miljömässigt uthålliga metoder är inte nog. Därför behöver vi tänka om och skapa mer resurssnåla lösningar. Så vad ska vi göra?

Stiftelsen SSF är övertygad om att en stor del av lösningen ligger i nya smarta, smidiga och miljömässigt snälla material. Det händer mycket inom forskningen, men får ganska lite uppmärksamhet.

I sex korta kapitel ger fristående skribenter och experter tips och förslag på nya material:

 • Skogens polymerer ersätter miljöbelastande plaster
 • Infektionssjukdomar minskar med bakteriedödande material
 • Mänskliga reservdelar blir smidigare
 • Stål framställs fossilfritt
 • Batterierna blir ekologiska och utan konfliktmetaller
 • Flygplanen blir lättare och drivs med gröna bränslen.

Ta med eleverna på en spännande resa!

Centralt innehåll

Årskurs 7-9

Biologi

 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Fysik

 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Kemi

 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Teknik

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer

Även för gymnasiet

Materialet kan med fördel också användas inom olika ämnen på gymnasiet. Exempelvis:

Naturkunskap

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.

Fysik

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara.

Biologi

I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.